Zwroty i wymiana

W  przypadku zwrotów i reklamacji należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 

  • telefon: 602 667 578
  • e-mail: sklep@drwlos.pl
  • PN-PT: 10.00-16.00
  • adres: ul. Staromiejska 2, 40-013 Katowice


Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy:
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.
Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru i powstania wady, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu termin w jakim oczekiwać on będzie spełnienia żądania obniżenia ceny. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu lub reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Kupującego w terminie 14 dni, żądanie uważa się za uzasadnione. Sprzedający informuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może:
żądać obniżenia ceny lub
odstąpić od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego rzecz wymieni na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady;
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.


Do Biura Obsługi Klienta można przesyłać także uwagi i reklamacje dotyczące:

  •     jakości obsługi w sklepie internetowym www.drwlos.pl;
  •     funkcjonowania sklepu internetowego www.drwlos.pl;
  •     braku doręczenia zamówienia.