Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego www. Drwlos. Pl
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).
Administracja danych
Administratorem państwa danych jest właściciel strony www. Drwlos.pl -  Fryz shop Ewa
Słomczewska – Góra, Katowice 40 – 013, ul. Staromiejska 2,  NIP 6492114823.
 Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników
do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług. W celu uzyskania
pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest
zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
Dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami prawa w tym zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego. Dostęp do danych posiadają jedynie pracownicy.
Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.  Właściciel dokłada szczególnej
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby
dane te były:
1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych
osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Prawa klientów związane z przetwarzaniem  danych osobowych
Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.
prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c.
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
d.
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   
 Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres
email:
www.sklep@drwlos.pl
Polityka cookies
Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu
dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w
swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w
niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z
oferty Sklepu internetowego.
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie (w przypadku niektórych
usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki